مقالات

دوره آموزشی اسید های چرب و روغن ها- مختص آنالیز و شیمی

۱۳۹۵/۱۰/۱۲

دوره آموزشی اسید های چرب و روغن ها- مختص آنالیز و شیمی

زمان: پنجشنبه 5 اسفند و جمعه 6 اسفند ماه 1395

مکان: موسسه جیمز هاتن ، داندیی اسکاتلند

این دوره توسط افراد ذیل آموزش داده می شود

Bill Christie, Dr Charlie Scrimgeour, Professor Terry Smith and Mr Peter Clough

همچنین این دوره مختص به افرادی است که در زمینه چربی و روغن، الئو کمیکال، صنایع دارویی و بهداشتی آرایشی فعالیت دارند. دراین دوره همچنین شرحی مقدماتی به شیمی، فیزیک، بیوکمیستری و آنالیز مولکولهای چربی می پردازد. مباحث مورد بحث در این دوره شامل موارد ذیل است.

·        Structure, nomenclature and occurrence of fatty acids and lipids

 ·        Processing: Extraction, refining, hydrogenation, fractionation, interesterification

·        Analysis 1. Separation and analysis of lipid classes

·        Analysis 2. Analysis of fatty acids


·        Analysis 3. Analysis of molecular species and positional distribution

·        Physical properties: Crystal structure and melting behavior, spectroscopy (UV, IR , NMR , MS)

·        Reactions associated with double bonds and the carboxyl group; Oxidation, novel chemistry, oleo chemicals and surfactants

·        Lipidomics - introduction and analytical methods

·        Omega-3 fatty acids and nutrition

·        Biological function of lipids

·        Global market - oils and fats

 

 

برای دریافت اطلاعات بیشتر می توانید با آقای Jonathan Snape با شماره  +44 1382 568568 تماس حاصل فرمایید.

www.huttonltd.com

www.lipid.co.uk

 

منبع: انجمن کره گیاهی ایران