مقالات

هدایت حسینی مدیرکل نظارت و ارزیابی فرآورده های خوراکی و آشامیدنی شد

۱۳۹۲/۰۶/۲۷

دکتر رسول دیناروند رییس سازمان غذا و دارو طی حکمی از سوی ریاست سازمان غذا و دارو دکتر هدایت حسینی بعنوان مدیرکل نظارت و ارزیابی فرآورده های خوراکی و آشامیدنی منصوب کرد.

منبع: فودپرسدیدگاه خود را بیان کنید