مقالات

اخبار بین الملل در خصوص دانه سویا

۱۳۹۴/۰۲/۰۸

سویا:

    تولید سویا در سال جدید بیش از حد انتظارات ظاهر شد. بخصوص در نیمه جنوبی کره زمین که بیشترین میزان تولید سویا در جهان را دارد، بطوریکه میزان تولید در مناطق جنوبی خط استوا به 168 میلیون تن رسید. (14 میلیون تن بیش از سال گذشته و 23 میلیون تن بیش از سال 2013) . این افزایش قابل توجه ناشی از افزایش شدید رقابت بین کشورهای تولید کننده سویا از قبیل آمریکا، برزیل و آرژانتین است. از بزرگترین نگرانی ها در خصوص تولید سویا را می توان به اعتصاب ها و مشکلات زیر بنایی در تولید نام برد اما منابع عظیمی از سویا (هرچند با تاخیر کوتاه مدت ) وارد بازار خواهد شد.

آرژانتین

   در سال جدید میلادی محصول سویای آرژانتین به وضوح افزایش خواهد یافت بنا به گفته تحلیل گران دولتی آرژانتین این میزان به 59 میلیون تن خواهد رسید هرچند تحلیل گران بخش های خصوصی رقمی در حدود 56 الی 58 میلیون تن پیش بینی می کنند حال آنکه هنوز هم نسبت به میزان تولید واقعی سویای آرژانتین در سال گذشته ابهاماتی وجود دارد! مقامات دولتی آن را در حدود 55-53 میلیون تن تخمین زدند، اما میزان حقیقی آن در سال گذشته رقمی بین 52-50 میلیون تن بود. اگر این کشمکش در تخمین میزان تولید در سال گذشته وجود داشت، احتمال بسیار دارد در سال جاری نیز شاهد این تخمین های متفاوت از منابع گوناگون باشیم که از پی آمد آن می توان به اشتباه در محاسبه میزان منابع این کشور در سال جاری را نام برد. ما میزان تخمین خود در سال جاری برای تولید سویا در آرژانتین را افزایش داده ایم و این میزان را به 57 میلیون تن رسانده ایم که از 19 میلیون هکتار ناشی می شود.

برزیل:

    تقریبا می توان اذعان داشت که محصول سویای برزیل بطور کامل برداشت شد. تخمین زده می شود میزان تولید سویای برزیل به 94 میلیون تن رسد که این میزان 8 میلیون تن بیش از سال گذشته است. این گمانه زنی بیشتر بر اساس میزان بهره وری به طور میانگین بیان شده است، بطوریکه به ازای هر هکتار در حدود 3 تن دانه سویا برداشت شد. در سوم اردیبهشت ماه سال جاری رانندگان ماشین های حمل و نقل سویا در برزیل به دلیل ممانعت از پرداخت جریمه ها اعتصاب نموده اند که موجب مسدود شدن بزرگراهها طی چند ساعت از روز شد. هرچند میزان تاثیرات این تظاهرات اندک بود اما احتمال از شدت گرفتن و گسترده شدن این اعتصاب ها در تمامی مناطق برزیل موجب نگرانی مسئولین محلی شده است. دولت تا کنون بعضی از مطالبات رانندگان را پذیرفته است اما به تمام تقاضاهای آنها تن نداده است!دیدگاه خود را بیان کنید