رئیس مجمع واردات گفت: گندم، جو و نهده‌های دامی مشمول دریافت ارز ۱۲۲۶ هستند و کره، شکر و گوشت قرمز ارز 1226 دریافت نمی‌کنند. مشاهده شده توسط Customers on Jan 6 وضعیت پرداخت ارز ۱۲۲۶ به ۷ کالای اساسی/ محرومیت کره،شکر و گوشت رئیس مجمع واردات گفت: گندم، جو و نهده‌های دامی مشمول دریافت ارز ۱۲۲۶ هستند و کره، شکر و گوشت قرمز ارز 1226 دریافت نمی‌کنند. رتبه:5.0

وضعیت پرداخت ارز ۱۲۲۶ به ۷ کالای اساسی/ محرومیت کره،شکر و گوشت

شنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۳

لینک های مفید