سهیل جعفری کارشناس ارشد مدیریت کارآفرینی دانشگاه تهران: یکی از اساسی‌ترین چالش‌های چشم‌انداز اقتصاد ایران پدیده جهانی‌شدن است که به دنبال آن برخورداری از صنعت رقابت‌پذیر برای اقتصاد اجتناب‌ناپذیر است. به نظر می‌رسد از اقدامات مهم و اساسی کشور در دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز، بهبود فضای کسب‌وکار و رقابتی‌کردن آن در کشور است. مشاهده شده توسط Customers on Jan 6 چشم‌انداز اقتصاد ایران به سمت جهانی‌شدن سهیل جعفری کارشناس ارشد مدیریت کارآفرینی دانشگاه تهران: یکی از اساسی‌ترین چالش‌های چشم‌انداز اقتصاد ایران پدیده جهانی‌شدن است که به دنبال آن برخورداری از صنعت رقابت‌پذیر برای اقتصاد اجتناب‌ناپذیر است. به نظر می‌رسد از اقدامات مهم و اساسی کشور در دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز، بهبود فضای کسب‌وکار و رقابتی‌کردن آن در کشور است. رتبه:5.0

چشم‌انداز اقتصاد ایران به سمت جهانی‌شدن

پنج‌شنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

لینک های مفید