مهدی محمدزاده، عضو هیات مدیره شرکت تعاونی فردا و دیپلمات ارشد وزارت امور خارجه، مشاور امور بین الملل انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران شد. مشاهده شده توسط Customers on Jan 6 محمدزاده مشاور بین الملل انجمن روغن نباتی شد مهدی محمدزاده، عضو هیات مدیره شرکت تعاونی فردا و دیپلمات ارشد وزارت امور خارجه، مشاور امور بین الملل انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران شد. رتبه:5.0

محمدزاده مشاور بین الملل انجمن روغن نباتی شد

پنج‌شنبه ۳ خرداد ۱۴۰۳

لینک های مفید