فائو با پیش بینی تولید ۲۰.۹ میلیون تن غله در ایران طی سال جاری اعلام کرد ۱۳.۵ میلیون تن از این رقم مربوط به تولید گندم خواهد بود. مشاهده شده توسط Customers on Jan 6 تولید غلات ایران امسال به ۲۰.۹ میلیون تن می‌رسد فائو با پیش بینی تولید ۲۰.۹ میلیون تن غله در ایران طی سال جاری اعلام کرد ۱۳.۵ میلیون تن از این رقم مربوط به تولید گندم خواهد بود. رتبه:5.0

تولید غلات ایران امسال به ۲۰.۹ میلیون تن می‌رسد

پنج‌شنبه ۳ خرداد ۱۴۰۳

لینک های مفید