«بازار مشترك اسلامی هدفی است كه از طریق استاندارد واحد حلال یك گام به آن نزدیك‌تر شده‌ایم، به اعتقاد من مركز تحقیقات و اطلاع‌رسانی اتاق اسلامی (ایكریك) بازوی اجرایی و تحقیقاتی خوبی برای این موضوع به‌شمار می‌آید.» مشاهده شده توسط Customers on Jan 6 نهاوندیان تاکید کرد:
بازار مشترک اسلامی با گسترش نشان حلال
«بازار مشترك اسلامی هدفی است كه از طریق استاندارد واحد حلال یك گام به آن نزدیك‌تر شده‌ایم، به اعتقاد من مركز تحقیقات و اطلاع‌رسانی اتاق اسلامی (ایكریك) بازوی اجرایی و تحقیقاتی خوبی برای این موضوع به‌شمار می‌آید.» رتبه:5.0

نهاوندیان تاکید کرد:
بازار مشترک اسلامی با گسترش نشان حلال

پنج‌شنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۳

لینک های مفید