هفته آینده وزیر جهادکشاورزی برای بررسی وضعیت شیر و قیمت‌گذاری آن در کمیسیون کشاورزی مجلس حاضر خواهد شد. مشاهده شده توسط Customers on Jan 6 وزیر جهادکشاورزی برای تعیین تکلیف وضعیت شیر به مجلس می‌رود هفته آینده وزیر جهادکشاورزی برای بررسی وضعیت شیر و قیمت‌گذاری آن در کمیسیون کشاورزی مجلس حاضر خواهد شد. رتبه:5.0

وزیر جهادکشاورزی برای تعیین تکلیف وضعیت شیر به مجلس می‌رود

پنج‌شنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

لینک های مفید