نگاهی به آمار صدور و تمدید کارت بازرگانی در چهار ماه نخست سال جاری، این گفته مسوولان دولتی مبنی بر عدم توجیه‌پذیری واردات از سوی فعالان اقتصادی را نقض می‌کند. مشاهده شده توسط Customers on Jan 6 کارت‌های پررونق بازرگانی نگاهی به آمار صدور و تمدید کارت بازرگانی در چهار ماه نخست سال جاری، این گفته مسوولان دولتی مبنی بر عدم توجیه‌پذیری واردات از سوی فعالان اقتصادی را نقض می‌کند. رتبه:5.0

کارت‌های پررونق بازرگانی

دوشنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۲

لینک های مفید