براساس حکم صادر‌ شده از سوی محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت، حسین ابویی مهریزی به عنوان معاون برنامه‌ریزی این وزارتخانه منصوب و جانشین علیرضا شجاعی شد. مشاهده شده توسط Customers on Jan 6 معاون برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت برکنار شد. براساس حکم صادر‌ شده از سوی محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت، حسین ابویی مهریزی به عنوان معاون برنامه‌ریزی این وزارتخانه منصوب و جانشین علیرضا شجاعی شد. رتبه:5.0

معاون برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت برکنار شد.

پنج‌شنبه ۳ خرداد ۱۴۰۳

لینک های مفید