مدیر کل دفتر تامین و توزیع کالا وزارت صنعت با بیان اینکه وزارت صنعت پیگیر تأمین ارز و روان سازی ترخیص کالاهای اساسی است، گفت: وزارت صنعت تأکید کرده که بانک مرکزی و گمرک روند تامین و ترخیص کالا‌های گروه اول را در اولویت دهند. مشاهده شده توسط Customers on Jan 6 مدیر کل توزیع کالا وزارت صنعت خبر داد
توافق ۳جانبه با گمرک و بانک مرکزی برای تسریع در تخیصص ارز و ترخیص کالا
مدیر کل دفتر تامین و توزیع کالا وزارت صنعت با بیان اینکه وزارت صنعت پیگیر تأمین ارز و روان سازی ترخیص کالاهای اساسی است، گفت: وزارت صنعت تأکید کرده که بانک مرکزی و گمرک روند تامین و ترخیص کالا‌های گروه اول را در اولویت دهند. رتبه:5.0

مدیر کل توزیع کالا وزارت صنعت خبر داد
توافق ۳جانبه با گمرک و بانک مرکزی برای تسریع در تخیصص ارز و ترخیص کالا

شنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۳

لینک های مفید