مجمع عمومی بانک مرکزی حکم ولی‌الله سیف را به عنوان رئیس بانک مرکزی تأیید کرد. مشاهده شده توسط Customers on Jan 6 ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی شد مجمع عمومی بانک مرکزی حکم ولی‌الله سیف را به عنوان رئیس بانک مرکزی تأیید کرد. رتبه:5.0

ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی شد

شنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۳

لینک های مفید