مراسم تودیع و معارفه دبیران قدیم و جدید انجمن صنفی صنایع روغن نباتی با حضور مدیران عامل شرکت های روغن نباتی در محل انجمن برگزار شد. مشاهده شده توسط Customers on Jan 6 انتصاب دبیر جدید انجمن صنایع روغن نباتی ایران مراسم تودیع و معارفه دبیران قدیم و جدید انجمن صنفی صنایع روغن نباتی با حضور مدیران عامل شرکت های روغن نباتی در محل انجمن برگزار شد. رتبه:5.0

انتصاب دبیر جدید انجمن صنایع روغن نباتی ایران

پنج‌شنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۳

لینک های مفید