در اولین همایش فن آفرینان و کارآفرینان برتر کشور، تندیس ویژه ای به مدیر عامل شرکت زرین گل رایکا به عنوان یکی از 20 شرکت ایجاد کننده فرصت های شغلی وکارآفرینی اعطاء شد. مشاهده شده توسط Customers on Jan 6 اعطای تندیس اولین همایش فن آفرینان و کارآفرینان برتر کشور به روغن هانا در اولین همایش فن آفرینان و کارآفرینان برتر کشور، تندیس ویژه ای به مدیر عامل شرکت زرین گل رایکا به عنوان یکی از 20 شرکت ایجاد کننده فرصت های شغلی وکارآفرینی اعطاء شد. رتبه:5.0

اعطای تندیس اولین همایش فن آفرینان و کارآفرینان برتر کشور به روغن هانا

پنج‌شنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

لینک های مفید