وزير صنعت معدن و تجارت با اشاره به ضرورت مقررات زدايي و ساماندهي قوانين و مقررات، از اجراي اين مهم به عنوان يكي از اصول جدي در برنامه كاري 100 روزه اين وزارتخانه خبرداد. محمد رضا نعمت زاده ضمن گراميداشت ياد و خاطره شهيدان رجايي و باهنر و تبريك هفته دولت با اشاره به ضرورت پرداختن به مقررات زدايي از اين بخش از اقتصاد كشور خاطرنشان كرد: كاهش مقررات زايد و دست و پا گير در وزارتخانه ودستگاههاي ذيربط،يكي از اصول جدي ماست و در اين راستا در تلاش هستيم طي 100 روز اول، اغلب مقرراتي را كه به تدريج وضع شده و غير ضروري و غير اقتصادي است از مسير حركت صنعتگران و سرمايه گذاران برداريم. مشاهده شده توسط Customers on Jan 6 وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر داد:<
حذف مقررات غيرضرور در برنامه كاري 100 روزه وزارت صنعت
وزير صنعت معدن و تجارت با اشاره به ضرورت مقررات زدايي و ساماندهي قوانين و مقررات، از اجراي اين مهم به عنوان يكي از اصول جدي در برنامه كاري 100 روزه اين وزارتخانه خبرداد. محمد رضا نعمت زاده ضمن گراميداشت ياد و خاطره شهيدان رجايي و باهنر و تبريك هفته دولت با اشاره به ضرورت پرداختن به مقررات زدايي از اين بخش از اقتصاد كشور خاطرنشان كرد: كاهش مقررات زايد و دست و پا گير در وزارتخانه ودستگاههاي ذيربط،يكي از اصول جدي ماست و در اين راستا در تلاش هستيم طي 100 روز اول، اغلب مقرراتي را كه به تدريج وضع شده و غير ضروري و غير اقتصادي است از مسير حركت صنعتگران و سرمايه گذاران برداريم. رتبه:5.0

وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر داد:<
حذف مقررات غيرضرور در برنامه كاري 100 روزه وزارت صنعت

پنج‌شنبه ۳ خرداد ۱۴۰۳

لینک های مفید