عضو کارگروه حمایت از تولید از تدوین طرح جدید حمایت از تولید توسط این کارگروه در 4 سرفصل جهت ارائه به هیئت دولت خبر داد و گفت: تعداد زیادی از مصوبات کارگروه حمایت از تولید در دولت قبل به مرحله ابلاغ و اجرا نرسید. مشاهده شده توسط Customers on Jan 6 عضو کارگروه حمایت از تولید خبر داد
ارائه طرح جدید حمایت از تولید به دولت در ۴ سرفصل/ بلاتکلیفی مصوبات دولت قبل
عضو کارگروه حمایت از تولید از تدوین طرح جدید حمایت از تولید توسط این کارگروه در 4 سرفصل جهت ارائه به هیئت دولت خبر داد و گفت: تعداد زیادی از مصوبات کارگروه حمایت از تولید در دولت قبل به مرحله ابلاغ و اجرا نرسید. رتبه:5.0

عضو کارگروه حمایت از تولید خبر داد
ارائه طرح جدید حمایت از تولید به دولت در ۴ سرفصل/ بلاتکلیفی مصوبات دولت قبل

پنج‌شنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۳

لینک های مفید