این دوره مختص به افرادی است که در زمینه چربی و روغن، الئو کمیکال، صنایع دارویی و بهداشتی آرایشی فعالیت دارند. دراین دوره همچنین شرحی مقدماتی به شیمی، فیزیک، بیوکمیستری و آنالیز مولکولهای چربی می پردازد. مباحث مورد بحث در این دوره شامل موارد ذیل است. مشاهده شده توسط Customers on Jan 6 دوره آموزشی اسید های چرب و روغن ها- مختص آنالیز و شیمی این دوره مختص به افرادی است که در زمینه چربی و روغن، الئو کمیکال، صنایع دارویی و بهداشتی آرایشی فعالیت دارند. دراین دوره همچنین شرحی مقدماتی به شیمی، فیزیک، بیوکمیستری و آنالیز مولکولهای چربی می پردازد. مباحث مورد بحث در این دوره شامل موارد ذیل است. رتبه:5.0

دوره آموزشی اسید های چرب و روغن ها- مختص آنالیز و شیمی

پنج‌شنبه ۳ خرداد ۱۴۰۳

لینک های مفید