اکبر سبقتی با اکثریت قاطع آراء دبیر انجمن صنفی کارخانجات روغنکشی ایران شد. مشاهده شده توسط Customers on Jan 6 اکبر سبقتی دبیر انجمن صنفی صنایع روغنکشی شد اکبر سبقتی با اکثریت قاطع آراء دبیر انجمن صنفی کارخانجات روغنکشی ایران شد. رتبه:5.0

اکبر سبقتی دبیر انجمن صنفی صنایع روغنکشی شد

پنج‌شنبه ۳ خرداد ۱۴۰۳

لینک های مفید