اکبر سبقتی با اکثریت قاطع آراء دبیر انجمن صنفی کارخانجات روغنکشی ایران شد. مشاهده شده توسط Customers on Jan 6 اکبر سبقتی دبیر انجمن صنفی صنایع روغنکشی شد اکبر سبقتی با اکثریت قاطع آراء دبیر انجمن صنفی کارخانجات روغنکشی ایران شد. رتبه:5.0

اکبر سبقتی دبیر انجمن صنفی صنایع روغنکشی شد

شنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۱

لینک های مفید