در حالی که کره در بازار کمبیاب شده است، دبیر انجمن صنایع لبنی از وجود ۱۶ هزار تن کره در گمرک در انتظار تخصیص ارز خبر می‌دهد و می‌گوید ترخیص این کالاها با ارز ۲۴۷۷سبب افزایش قیمت محصول در بازار خواهد شد. مشاهده شده توسط Customers on Jan 6 16هزار تن کره در انتظار ترخیص در حالی که کره در بازار کمبیاب شده است، دبیر انجمن صنایع لبنی از وجود ۱۶ هزار تن کره در گمرک در انتظار تخصیص ارز خبر می‌دهد و می‌گوید ترخیص این کالاها با ارز ۲۴۷۷سبب افزایش قیمت محصول در بازار خواهد شد. رتبه:5.0

16هزار تن کره در انتظار ترخیص

پنج‌شنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۳

لینک های مفید