در حالی که دبیر انجمن صنایع لبنی از انباشت 12 هزار تن کره و 6000 تن شیر خشک در گمرک خبر داده بود، مدیر کل تامین و توزیع کالای وزارت صنعت، معدن و تجارت از ترخیص 10 هزار تن کره در دو هفته اخیر خبر داد و گفت: عدم ترخیص کالا از گمرک به دلیل مسائل ارزی نیست بلکه فرآیندی است که باید طی شود. مشاهده شده توسط Customers on Jan 6 ترخیص 10 هزار تن کره در دو هفته اخیر در حالی که دبیر انجمن صنایع لبنی از انباشت 12 هزار تن کره و 6000 تن شیر خشک در گمرک خبر داده بود، مدیر کل تامین و توزیع کالای وزارت صنعت، معدن و تجارت از ترخیص 10 هزار تن کره در دو هفته اخیر خبر داد و گفت: عدم ترخیص کالا از گمرک به دلیل مسائل ارزی نیست بلکه فرآیندی است که باید طی شود. رتبه:5.0

ترخیص 10 هزار تن کره در دو هفته اخیر

پنج‌شنبه ۳ خرداد ۱۴۰۳

لینک های مفید