رئیس اتحادیه لبنیات فروشان تهران اظهار کرد: شیر فله ای به بخش صنایع با نرخ هر کیلو 1440 تومان و به بخش سنتی 1650 داده می شود که افزایش قیمت در شیر فله‌ای باعث افزایش 10 درصدی نرخ لبنیات شده است. مشاهده شده توسط Customers on Jan 6 افزایش قیمت شیر فله‌ای باعث رشد 10 درصدی قیمت لبنیات شده است رئیس اتحادیه لبنیات فروشان تهران اظهار کرد: شیر فله ای به بخش صنایع با نرخ هر کیلو 1440 تومان و به بخش سنتی 1650 داده می شود که افزایش قیمت در شیر فله‌ای باعث افزایش 10 درصدی نرخ لبنیات شده است. رتبه:5.0

افزایش قیمت شیر فله‌ای باعث رشد 10 درصدی قیمت لبنیات شده است

پنج‌شنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

لینک های مفید