دبیر انجمن صنایع لبنی گفت: به رغم نامه‌نگاری‌ها با وزارت صنعت، معدن و تجارت هنوز معلوم نیست کارخانه‌های لبنی با چه ارزی باید ۱۱ هزار تن کره مانده در گمرک را ترخیص کنند. مشاهده شده توسط Customers on Jan 6 دبیر انجمن صنایع لبنی مطرح کرد
بلاتکلیفی کارخانه‌های لبنی/ محموله‌های کره با چه ارزی ترخیص شوند؟
دبیر انجمن صنایع لبنی گفت: به رغم نامه‌نگاری‌ها با وزارت صنعت، معدن و تجارت هنوز معلوم نیست کارخانه‌های لبنی با چه ارزی باید ۱۱ هزار تن کره مانده در گمرک را ترخیص کنند. رتبه:5.0

دبیر انجمن صنایع لبنی مطرح کرد
بلاتکلیفی کارخانه‌های لبنی/ محموله‌های کره با چه ارزی ترخیص شوند؟

شنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۳

لینک های مفید