دومین همایش بزرگ ایران و ایتالیا با حضور بیش از ۳۱۰ نفر از مدیران و نمایندگان ۲۰۰ شرکت، انجمن و بانک ایتالیایی در حوزه‌های کشاورزی و صنایع غذایی، زیرساخت و نفت و گاز در هتل اسپیناس برگزار شد. مشاهده شده توسط Customers on Jan 6 تکمیل زنجیره‌های صادراتی محصولات کشاورزی ایران دومین همایش بزرگ ایران و ایتالیا با حضور بیش از ۳۱۰ نفر از مدیران و نمایندگان ۲۰۰ شرکت، انجمن و بانک ایتالیایی در حوزه‌های کشاورزی و صنایع غذایی، زیرساخت و نفت و گاز در هتل اسپیناس برگزار شد. رتبه:5.0

تکمیل زنجیره‌های صادراتی محصولات کشاورزی ایران

پنج‌شنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

لینک های مفید