دبیر انجمن صنایع روغن نباتی از ورود بسته‌بندی‌های جدید روغن برای مصارف صنف و صنعت خبر داد. مشاهده شده توسط Customers on Jan 6 عرضه روغن با بسته‌بندی‌های جدید/ظروف پلیمری جایگزین وروق حلب شد دبیر انجمن صنایع روغن نباتی از ورود بسته‌بندی‌های جدید روغن برای مصارف صنف و صنعت خبر داد. رتبه:5.0

عرضه روغن با بسته‌بندی‌های جدید/ظروف پلیمری جایگزین وروق حلب شد

پنج‌شنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

لینک های مفید