دبیر انجمن صنایع لبنی از ترخیص دو هزار تن کره خبر داد که به دلیل تخصیص ارز ۲۴۷۷ قیمت آن در بازار دو برابر شده است. مشاهده شده توسط Customers on Jan 6 ۱۴هزار تن کره در انتظار تخصیص ارز/قیمت دو برابر ابلاغ شد دبیر انجمن صنایع لبنی از ترخیص دو هزار تن کره خبر داد که به دلیل تخصیص ارز ۲۴۷۷ قیمت آن در بازار دو برابر شده است. رتبه:5.0

۱۴هزار تن کره در انتظار تخصیص ارز/قیمت دو برابر ابلاغ شد

شنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۳

لینک های مفید